معرفی

مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس در سال 1376 افتتاح گردید.روسای مرکز مشاوره از اول تاکنون با همت خود فعالیت های مرکز مشاوره را گسترش دادند.

مرکز مشاوره دانشگاه خليج فارس بوشهر مفتخر است، همگام با ساير واحد هاي دانشگاه و در راستاي فراهم نمودن شرايط مناسب جهت تحصيل دانشجویان، خدمات مختلفی را ارائه دهد.

 

روسای مرکز از زمان تاسیس تا کنون:

دکتر علی پاکیزه                از سال   1376      تا سال1381

سیده زحل قانعیان              از سال   1381      تا سال 1385

دکتر علی پاکیزه                از سال 1385        تا سال1391

دکتر سید موسی گلستانه        از سال 1391       تا کنون

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.