صفحه اصلی > آیین نامه و فرمهای آموزشی 
آیین نامه و فرمهای آموزشی

آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 91 و 92 (دریافت فایل)
آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 93 به بعد (دریافت فایل)
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی 92 به بعد (دریافت فایل)
آیین نامه ثبت پیشنهاد ها و پایان نامه ها (دریافت فایل)
شیوه نامه دوره دکتری (دریافت فایل)
آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب 1394 وزارت(دریافت فایل)


 

 

فرم های آموزشی :

برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ( دریافت فایل )

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی فروردین 1397