لینک های مفید

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري www.msrt.ir

- هيأت عالي جذب اعضاي هيات علمي http://ja.farhangoelm.ir

- مركز جذب اعضاي هيأت علمي www.mjazb.ir

- سامانه نور رضوي مركز جذب اعضاي هيات علمي www.hjazb.ir

- بنياد ملي نخبگان www.bmn.ir

- اداره كل بورس و امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري http://scholarship.saorg.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی فروردین 1397